Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Příběh popisuje osudy Roberta Lawrence (Colin Firth), důstojníka Skotských gard, který je ve válce o Falklandy v roce 1982 střelen do hlavy argentinským vojákem během bitvy o horu Tumbledown. Jeho levá polovina těla je paralyzována a on se musí vyrovnat se svým postižením. (ajx)

Recenze (1)

Faidra 

všechny recenze uživatele

Nazývali to sporem dvou plešatých o hřeben a zapomenutou válkou, příznačně tu tedy máme jeden zapomenutý film. Margaret Thatcher si na velké válce o malé ostrůvky vysloužila ostruhy, které se ovšem v podobě totálního nezájmu dodatečně zatnuly do životů těch, kteří přežili. Slušelo by se dodat něco obvyklého na téma nesmyslnosti vojenských konfliktů, ale v letošní epidemiologické situaci reálně hrozí, že v kolotoči práce-domácnost-haranténa leckdo shledá invazi na Falklandy báječným nápadem, pokud se nepřítel předem smluvně zaváže po něm pouze střílet a ne vyžadovat vysvětlování Hejného metody a domácí nudle. Takhle zbývá pouze ocenit úžasný výkon Firtha, ač nuceného většinu filmu mluvit doslova na půl huby. ()

Galerie (2)

Reklama

Reklama