Reklama

Reklama

Nejsledovanější žánry / typy / původy

  • Drama
  • Animovaný
  • Komedie
  • Krimi
  • Dokumentární

Poslední recenze (130)

plakát

Pustina (2016) (seriál) 

Městečko Twin Peaks po česku. Pustina se mu v některých ohledech (celkové rozvržení, struktura vyprávění, řada použitých postupů i dílčích témat) podobá natolik, až to zavání spíš kopírováním než inspirací, přesto má dostatek vlastní kvality, kterou divákovi sebevědomě předkládá. Jejím středobodem je napínavý detektivní příběh, kromě něj však nabízí plastický obraz místa složitých mezilidských vztahů, střetu soukromé a politické sféry života, poznávání sebe sama i ostatních, jež se vyjadřuje k řadě aktuálních společenských otázek. Bravura, s níž jsou všechny tyto motivy propojeny a zasazeny do kongeniálního výtvarného stylu s úžasně pochmurnou atmosférou, jakož i bezchybné herecké výkony, dalece překonávají to, co bych od současného českého seriálu čekal. Kromě oné přehnané inspirace tak za jedinou podstatnou slabinu považuji rozuzlení zápletky /drobný SPOILER/, jež je v kontextu předchozí hry s divákem a poskytnutých náznaků krajně neférové. Nebýt toho, hodnotil bych 5*.

plakát

Subjektív (1994) (pořad) 

Celkový dojem z pořadu je velmi dobrý, ale chvílemi mám dojem, že jej autoři vytvářeli čistě pro sebe, bez jakýchkoli ohledů k divákovi. Místy bylo sledování až téměř nesnesitelné, ale takové okamžiky jsou vzhledem k délce stopáže naštěstí ojedinělé, a pořadu nemohu odpustit ani některé těžkosti spojené s vysíláním, např. nepředvídatelné čekání na další díl. Náročným divákům ovšem rozhodně doporučuji.

plakát

Šinsekai jori (2012) (seriál) 

Šinsekai Jori vykresluje apokalyptickou budoucnost, v níž jsou lidé i uspořádání světa – hlavně díky quasimagickým schopnostem, Cantu – v mnoha ohledech odlišné, avšak některé otázky přetrvaly, ba naopak vystupují ještě naléhavěji. Jedná se zejména o hledání hranice mezi zájmy jednotlivce a společnosti a mezi svobodou a bezpečím, a podobně nosné je rovněž téma soužití lidí s podřízenými, nicméně inteligentními tvory queeraty. Fiktivní svět je ve svých základních rysech popsán přesvědčivě a navíc oplývá podmanivě tajemnou atmosférou plynoucí z částečně neznámé historie i utajování řady informací v zájmu fungování společnosti. Nejvíc na seriálu oceňuji, jak suverénně jsou veškerá témata pojednána z pohledu různých aktérů a v průběhu jejich vývoje po dobu několika desetiletí; to je v anime značně neobvyklé. Divákovo vnímání světa okolo se tak vyvíjí spolu s hlavními protagonisty od prvotní snahy o odhalení všudypřítomných tajemství a pociťování zásahů dospělých do svého života jako nepřijatelných manipulací a krutostí až ke konečnému pochopení, proč k takovým zásahům dochází. Na rozdíl od řady jiných seriálů se Šinsekai Jori neskrývá alibisticky za závoj stěží proniknutelných metafor a symbolů, ani nespoléhá na šokující odhalení; své these předkládá sice poněkud rafinovaně, ale srozumitelně, a odpovědi nechává na divákovi. Zejména závěrečné „urovnání vztahů“ lidí s queeraty je podáno značně věrohodně… a mrazivě. Za pozornost stojí i několikerý žánrový posun, v němž jsou všechny žánrové polohy zvládnuty stejně bravurně a jenž činí výsledný zážitek ještě pestřejší. V tuto chvíli se mi Šinsekai Jori jeví jako nejlepší anime, které jsem dosud viděl.

Poslední hodnocení (1 888)

Chiméra (2023)

06.06.2024

Franz Kafka - známý neznámý (2024) (TV film)

06.06.2024

Daaaaaalí! (2023)

25.05.2024

Všichni dobří rodáci (1968)

09.05.2024

Dokonalé dny (2023)

02.04.2024

Zóna zájmu (2023)

28.02.2024

Wrestler (2008)

30.01.2024

Chlapec a volavka (2023)

17.01.2024

„Pane, vy jste vdova!“ (1970)

21.11.2023

Reklama

Poslední deníček (5)

O umění dramatickém z Viléma Meistera let tovaryšských

 

Průvodce vysvětluje Vilémovi, proč v jejich výchovném ústavu nepopřávají prostoru vedle mnoha jiných umění také umění dramatickému:

Na tento dotaz nesmíme zamlčet, že nic takového nenajdete v celé naší provincii, neboť drama předpokládá zahálčivý dav, ba snad dokonce luzu, a ta u nás není; takovou sebranku vyvádíme za hranice, pokud sama mrzutě neodejde. Buďte však ujištěn, že jsme o tak závažném bodě při obecné působnosti našeho ústavu také důkladně uvažovali; nenašli jsme však žádný úsek, všude vyvstávaly závažné pochyby. Kdo z našich chovanců by se s lehkým srdcem odhodlával vylhaným veselím nebo předstíranou bolestí budit v davu nepravdivý, okamžiku nepřiměřený cit, aby tak střídavě vyvolával zalíbení, vždycky pochybné? Shledali jsme, že taková tatrmanství jsou nadmíru nebezpečná, a nemohli jsme je spojit se svým vážným cílem.

 

(J. W. Goethe: Viléma Meistera léta tovaryšská. Praha: SNKLU, 1961, přel. Kamila Jiroudková, str. 258-259.)